Cenník záhradníckych prác

 

                                                         Projekcia a realizácia

 

 

 

Založenie trávnika výsevom

 

od 2€/m2

Založenie trávnika výsevom so sieťkou proti krtom
 
5€/m2

Založenie kobercového trávnika

8€/m2

Cena za odstránenie starého trávnika (zkopanie tŕsov) 2€/m
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Starostlivosť o záhradu

 

 

Jednorázové kosenie trávnika

 

            0,08€/m2

Celoročné kosenie trávnika

 

 

            0,07€/m2

             

Kosenie trávy vyžínačom/krovinorezom

  0,15€/m2

Vertikutácia (prevzdušnenie trávnika)

do 250m2/0,20€

nad 250m2/0,15€

Odburiňovanie postrekom

 

             0,13€/m2

Hnojenie trávnika

 

             0,12€/m2

Vypustenie a napustenie závlahového systému                     20€
                                       Iné náklady
 
Doprava pracovníkov, doprava pracovného  náradia... 0,25€ za kilometer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        

 

Charakteristika záhradnických prác

Výsev trávnikov

V cene za výsev trávnika je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov, vyrovnávanie terénu s kompletným prefrézovaním celej plochy pomocou rotavátora do hĺbky cca 20 cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva a následný výsev trávnej zmesi a jemné valcovanie vysiatej plochy.

Výsev trávnika so sieťkouu proti krtom

V cene za výsev trávnika je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov, vyrovnávanie terénu s kompletným prefrézovaním celej plochy pomocou rotavátora do hĺbky cca 20 cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva a následný výsev trávnej zmesi, sieť proti krtom a jemné valcovanie vysiatej plochy. 

Pri takomto úkole je nutné celú plochu so zeminou odstrániť do hĺbky cca 5cm položit sieť proti krtok a násladene naviezť zeminu na pôvodné miesto až potom založiť siaty trávnik.

 

Zakladanie kobercových trávnikov

V cene za zakladania kobercovým trávnikov je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov, vyrovnávanie terénu s kompletným preoraním celej plochy pomocou rotavátora do hĺbky cca 20 cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva, vyrovnanie terénu pomocou valca, následná pokládka trávnych kobercov a opätovné valcovanie.

Kosenie trávnika

V cene za kosenie trávnika je zahrnuté kompletné pokosenie vybranej trávnej plochy, zastrihanie trávy na okrajoch trávnika a  zastrihanie trávy okolo stromov a kríkov vyžínačom alebo ručným zastrihaním.

Prevzdušňovanie trávnika(vertikutácia)

V cene za vertikutáciu trávnika je zahrnuté kompletné prevzdušnenie trávnika v dvoch smeroch kolmých na seba vertikutátorom, nazhromaždenie vytrhanej trávnej plsti a jej odvoz. Pred samotnou vertikutáciou odporúčame trávnik pokosiť na bežnú dĺžku kosenia. 

Odburiňovanie trávnika

V cene za odburiňovanie trávnika je zahrnutý prostriedok na odburiňovanie  a jeho aplikácia na celej ploche trávnika. Po odburinení trávnika odporúčame vertikutáciu pre odstránenie odumretých častí burín.