Cenník záhradníckych prác

 

                                                         Projekcia a realizácia

 

Návrh záhrady (obhliadka, zameranie, vypracovanie grafického návrhu)

od 15€

Založenie trávnika výsevom

 

od 2€/m2

Založenie kobercového trávnika

8€/m2

 
 
 
 
 
 
 

                                                     Starostlivosť o záhradu

 

 

Jednorázové kosenie trávnika

 

            0,08€/m2

Celoročné kosenie trávnika

Kosenie trávy vyžínačom/krovinorezom

 

            0,07€/m2

             0,15€/m2

Vertikutácia (prevzdušnenie trávnika)

do 250m2/0,20€

nad 250m2/0,15€

Odburiňovanie postrekom

 

             0,13€/m2

Hnojenie trávnika

 

             0,12€/m2

Vypustenie a napustenie závlahového systému                    15€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika záhradnických prác

Výsev trávnikov

V cene za výsev trávnika je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov, vyrovnávanie terénu s kompletným prefrézovaním celej plochy pomocou rotavátora do hĺbky cca 20 cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva a následný výsev trávnej zmesi a jemné valcovanie vysiatej plochy.

Zakladanie kobercových trávnikov

V cene za zakladania kobercovým trávnikov je zahrnuté: odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov, vyrovnávanie terénu s kompletným preoraním celej plochy pomocou rotavátora do hĺbky cca 20 cm, odstránenie všetkých nečistôt, prehrabanie pôdy, zapracovanie hnojiva, vyrovnanie terénu pomocou valca, následná pokládka trávnych kobercov a opätovné valcovanie.

Kosenie trávnika

V cene za kosenie trávnika je zahrnuté kompletné pokosenie vybranej trávnej plochy, zastrihanie trávy na okrajoch trávnika a  zastrihanie trávy okolo stromov a kríkov vyžínačom alebo ručným zastrihaním.

Prevzdušňovanie trávnika(vertikutácia)

V cene za vertikutáciu trávnika je zahrnuté kompletné prevzdušnenie trávnika v dvoch smeroch kolmých na seba vertikutátorom, nazhromaždenie vytrhanej trávnej plsti a jej odvoz. Pred samotnou vertikutáciou odporúčame trávnik pokosiť na bežnú dĺžku kosenia. 

Odburiňovanie trávnika

V cene za odburiňovanie trávnika je zahrnutý prostriedok na odburiňovanie  a jeho aplikácia na celej ploche trávnika. Po odburinení trávnika odporúčame vertikutáciu pre odstránenie odumretých častí burín.